Otázka:

Je správny tvar citoslovc v genitíve množného čísla od slova citoslovce?

Heslá:

citoslovce, srdce, citosloviec, citoslovc, citoslovcami, citoslovciami, srdcami, vysvedčenie, s vysvedčeniami, za pohoriami, plecami, pred storočiami

Odpoveď:

 

Slovo citoslovce sa skloňuje podľa vzoru srdce a v genitíve množného čísla má tvar citosloviec (nie citoslovc), ktorý si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka – v elektronickej podobe na stránke  slovnik.juls.savba.sk. V inštrumentáli množného čísla má slovo citoslovce tvar citoslovcami (nie citoslovciami) ako srdcami, plecami. Pádová prípona -iami je v tomto tvare iba pri vzore vysvedčenie, napr. s vysvedčeniami, za pohoriami, pred storočiami.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu citoslovce