Otázka:

Aký je rozdiel medzi anteponovanou a postponovanou časticou a o aké častice vlastne ide?

Heslá:

antepozícia, postpozícia, anteponované častice, postponované častice

Odpoveď:

 

Antepozícia a postpozícia ako lingvistické termíny vyjadrujú polohu jazykového prostriedku vzhľadom na iný, ku ktorému patrí (výklady slov antepozícia postpozícia si možno overiť v slovníkoch cudzích slov, napríklad aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk). Anteponované častice sú tie, ktoré sú umiestnené pred výrazom, ku ktorému patria, napr. To som vôbec nevedel, a postponované častice sú za slovom, napr. Nevedel som vôbec, kde som.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu antepozícia