Otázka:

Je správne brýdová alebo brídová para?

Heslá:

bridový, bridová para, bridová voda

Odpoveď:

 

Prídavné meno bridový sa v tejto podobe uvádza v slovníkoch cudzích slov v spojeniach (technických termínoch) bridová para a bridová voda (porov. Slovník cudzích slov v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bridový