Otázka:

Je sloveso brebentiť spisovné a čo znamená?

Heslá:

brebentit

Odpoveď:

 

Sloveso brebentit je české expresívne slovo a znamená „hovoriť rýchlo a nezrozumiteľne“. Slovenské ekvivalenty českého slovesa brebentit sú „mrmlať, brblať, rapotať, drmoliť, trkotať, mlieť ap.“.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu brebentit