Otázka:

Aký je význam slova blok na označenie katastrálneho územia?

Heslá:

blok, blok efemeridových správ, blok snímok, navigation message file, katastrálne územie, block of photographs, cadastral district

Odpoveď:

 

 

V Terminologickom slovníku geodézie, kartografie a katastra (Bratislava: ÚGKK 1998) sa slovo blok uvádza ako súčasť dvoch termínov: blok efemeridových správ s definíciou „efemeridové správy vysielané z družice v údajovej správe zoskupené do celku“ a blok snímok vo význame „dva alebo viac prekrývajúcich sa snímkových radov (pásov)“. Pri termíne blok efemeridových správ je anglický ekvivalent navigation message file a pri termíne blok snímok ekvivalent block of photographs. Anglickým ekvivalentom slovenského termínu katastrálne územie je cadastral district.

            Podrobnejšie informácie o ďalšom prípadnom používaní slova blok v geodézii Vám môže poskytnúť RNDr. Mária Kováčová, vedúca oddelenia geografického názvoslovia Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave (kontakt na emailovej adrese maria.kovacovam@skgeodesy.sk).


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu blok