Otázka:

Ako sa skloňuje slovo blister?

Heslá:

e, stroj, v blistri, na svetri, v bagri, v septembri, v orchestri, v registri, na dube, o žene, v meste, na dlani, v kosti, na srdci, v stroji, v hoteli, na ulici, o chlapovi, o hrdinovi, na vysvedčení, v mlieku, na Slovensku, o dievčati

Odpoveď:

 Slová cudzieho pôvodu zakončené na -er s pohyblivou samohláskou e sa skloňujú podľa vzoru stroj a v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -i, napr. v blistri,na svetri, v bagri, v septembri, v orchestri, v registri.

 Pre úplnosť dodávame, že v lokáli jednotného čísla nie je v slovenčine pádová prípona -y pri nijakom slove, možné sú iba tieto prípony: -e (na dube, o žene, v meste), -i (na dlani, v kosti, na srdci, v stroji, v hoteli, na ulici), -ovi (o chlapovi, o hrdinovi), (na vysvedčení, na svedomí), -u (v mlieku, na Slovensku) alebo -ati (o dievčati). 


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu e