Otázka:

Ako sa v slovenčine nazýva hra, ktorá má v angličtine názov backgammon a v češtine vrhcáby?

Heslá:

backgammon

Odpoveď:

 

Dosková hra s kameňmi a kockami, ktorá sa v angličtine nazýva backgammon, nemá v slovenčine osobitné pomenovanie a okrem opisného spôsobu sa používa aj anglický názov.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu backgammon