Otázka:

V súčasných kodifikačných slovníkoch sa slovo autentifikácia nenachádza, ale bolo v SSJ. Znamená to, že ste ho zo slovenčiny vyradili? Aké slovo mám namiesto neho používať?

Heslá:

autentifikácia, autentifikácia textu; spôsob autentifikácie a určovanie identity autora; autentifikácia používateľa , autentifikovať

Odpoveď:

 

Slovo autentifikácia sa uvádzalo v Slovníku slovenského jazyka (v 1. zväzku z r. 1959), no do súčasných kodifikačných príručiek, do Pravidiel slovenského pravopisu a do Krátkeho slovníka slovenského jazyka, sa nezaradilo. Nie však preto, že by sa bolo „vyradilo zo slovenčiny“, ale v uvedených príručkách sa vzhľadom na ich rozsah uvádzajú iba slová z jadra slovnej zásoby. V 1. zväzku rozsiahleho výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 (A – G) sa slovo autentifikácia uvádza, a to vo význame „postup kontroly a overovania niekoho, niečoho, zhodnovernenie, overenie“ a slovné spojenia autentifikácia textu; spôsob autentifikácie a určovanie identity autora; autentifikácia používateľa počítačovej siete; autentifikácia elektronického podpisu. V Synonymickom slovníku slovenčiny z r. 1995, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu, uvádza sa sloveso autentifikovať.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu autentifikácia