Otázka:

Sú slová eurobankovka a eurominca spisovné a môžem ich používať ako skrátený tvar pojmov eurová minca či eurová bankovka?

Heslá:

eurominca, eurobankovka, europeňaženka, eurobalíček, eurová minca, eurová bankovka, euro

Odpoveď:

Zložené slová s prvou časťou euro- vo význame „týkajúci sa eura, eurový“ sa píšu ako jedno slovo, napr. eurominca, eurobankovka, europeňaženka, eurobalíček. Slová euromincaeurobankovka sa uvádzajú aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 ako spisovné a neutrálne slová a možno ich zástupne používať namiesto dvojslovných spojení eurová minca eurová bankovka, z ktorých boli utvorené.


Otázka z 05. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu eurominca