Otázka:

Čo je správne: nezabudni na to alebo nezabudni nato; akciová lebo akčná cena

Heslá:

nezabudni na to, nezabudni nato, akciová, akčná

Odpoveď:

 

 

Vo vyjadrení nezabudni na to má byť spojenie predložky a ukazovacieho zámena. Slovo nato sa používa v iných významoch, ktoré si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk.   

            Prídavné mená akčný akciový utvorené zo slova akcia sú obe správne, no majú rozličnú spájateľnosť. Vo význame „súvisiaci s akciou, predajom so zľavou; ktorý je zakúpený v akcii, lacnejšie, za výhodnejšiu cenu“ sa používa prídavné meno akciový – akciová ponuka, akciové ceny, akciový predaj (porov. 1. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006). Prídavné meno akčný sa používa napr. v spojeniach akčný výbor, akčný rádius, akčný film, akčný hrdina, akčná scéna.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nezabudni na to