Otázka:

Je správne Saratovská oblasť alebo oblasť Saratov?

Heslá:

Saratov, Saratovská oblasť

Odpoveď:

 

Názov oblasti v Ruskej federácii s administratívnym strediskom Saratov v podobe Saratovská oblasť je správny a uvádza sa aj v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Slovenské vžité názvy štátov a závislých území, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke menovaného úradu www.skgeodesy.sk (cez Geodézia a kartografia → Štandardizácia geografického názvoslovia → Názvy štátov → Rusko).

 


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Saratov