Otázka:

Ako sa odborne nazýva dvojdielne literárne dielo?

Heslá:

dvojdielny, dilógia, trilógia, tetralógia, pentalógia

Odpoveď:

 

Literárne dielo pozostávajúce z dvoch obsahovo súvisiacich samostatne publikovaných častí sa nazýva dilógia (pozri Slovník cudzích slov na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk). Trojdielne literárne dielo je trilógia, štvordielne tetralógia, päťdielne pentalógia.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvojdielny