Otázka:

Správne je bitevná loď alebo bojová loď?

Heslá:

bitevný, bojový

Odpoveď:

 

Prídavné meno bitevný v spojeniach ako bitevné pole, bitevná loď či bitevné lietadlo sa hodnotí v súčasnej slovenčine ako odborný výraz z vojenskej terminológie a takto je spracované aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, 2006, písm. a – g). Prídavné meno bitevný je spisovné, ale, ako sme uviedli, v slovenčine sa zachovalo predovšetkým v rámci vojenskej terminológie a používa sa najmä vo vojenskom prostredí. Štylisticky neutrálny ekvivalent prídavného mena bitevný je prídavné meno bojový, ktoré sa v bežnom jazykovom prejave uprednostňuje aj v spojeniach bojová loď, bojové lietadlo bojové pole.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bitevný