Otázka:

Je správne Yaleova univerzita alebo Yalova univerzita?

Heslá:

Yale, Yalova univerzita

Odpoveď:

 V anglickom priezvisku Yale (výslovnosť [jejl]) je na konci takzvané nemé e, ktoré sa nevyslovuje a ani inak sa nezúčastňuje na výslovnosti (na rozdiel od zakončenia ge, ktoré sa vyslovuje ako [dž] alebo ce [s]). Nemé e na konci mena vypadáva pri skloňovaní (o Yalovi, s Yalom) aj pri odvodzovaní privlastňovacieho prídavného mena Yalov. Aj názov univerzity pomenovanej po jednom z jej zakladateľov – kvakerovi menom Elihu Yale, odporúčame písať v podobe Yalova univerzita.


Otázka z 31. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Yale