Otázka:

Je správne Yaleova univerzita alebo Yalova univerzita?

Heslá:

Yale, Yalova univerzita

Odpoveď:

 V anglickom priezvisku Yale (výslovnosť [jejl]) je na konci takzvané nemé e, ktoré sa nevyslovuje a ani inak sa nezúčastňuje na výslovnosti (na rozdiel od zakončenia ge, ktoré sa vyslovuje ako [dž] alebo ce [s]). Nemé e na konci mena vypadáva pri skloňovaní (o Yalovi, s Yalom) aj pri odvodzovaní privlastňovacieho prídavného mena Yalov. Aj názov univerzity pomenovanej po jednom z jej zakladateľov – kvakerovi menom Elihu Yale, odporúčame písať v podobe Yalova univerzita.

Podľa niektorých novších príručiek, ako je napr. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine (autori Ološtiak - Bilá - Timková) sa pripúšťa aj variantné skloňovanie so zachovávaním samohlásky e (od Yalea, s Yaleom). Takisto popri podobe privlastňovacieho prídavného mena Yalov sa považuje za správne utvorenú aj variantná podoba Yaleov - Yaleova univerzita.


Otázka z 31. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Yale