Otázka:

Používa sa v slovenčine ešte názov Štajerský Hradec pre mesto Graz?

Heslá:

Štajerský Hradec, Soľnohrad, Salzburg, Päťkostolie, Pécs, Graz

Odpoveď:

Názov Štajerský Hradec patrí do skupiny slovenských historických vžitých názvov, ktoré sa používajú zväčša iba v textoch týkajúcich sa starších dejín (ako napr. Soľnohrad – Salzburg, Päťkostolie – Pécs). V súčasnosti sa aj v slovenčine používa pôvodná cudzia podoba názvu Graz.


Otázka z 02. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Štajerský Hradec