Otázka:

Ako môžeme do slovenčiny preložiť slovo brynýrování alebo brunýrování?

Heslá:

brynýrování, brunýrování, brunovanie, brunírovanie

Odpoveď:

Vo význame „chemické utváranie povlakov na oceli, medi, mosadzi alebo bronze, slúžiacich tak na dekoratívnu úpravu, ako aj na antikoróznu ochranu kovov“ má český termín brynýrování (aj v podobe brunýrování) v slovenčine ekvivalent v dvoch variantoch – brunovanie brunírovanie, ktoré sa ako hutnícke termíny uvádzajú v slovníkoch cudzích slov.


Otázka z 20. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu brynýrování