Otázka:

Sú správne prídavné mená prvorepublikový, predfebruárový a ponovembrový?

Heslá:

prvorepublikový, predfebruárový, ponovembrový

Odpoveď:

Prídavné mená prvorepublikový, predfebruárový ponovembrový sú všetky jazykovo správne. Prídavné mená predfebruárový vo význame „týkajúci sa obdobia pred februárom 1948“ a ponovembrový vo význame „ktorý prebiehal, uplatnil sa ap. po novembri 1989“ sa uvádzajú aj v posledných vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk).


Otázka z 06. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prvorepublikový