Otázka:

Ako písať slová Facebook, Twitter, Pokec a Wikipédia?

Heslá:

Facebook, Twitter, Wikipédia, pokec

Odpoveď:

 

 

Názvy sociálnych sietí Facebook, Twitter, Pokec a kolektívneho internetového encyklopedického diela Wikipédia sú názvy, resp. značky produktov, čiže sú vlastnými menami a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Popri vlastnom mene Facebook sa však v jazykovej praxi stretávame aj so všeobecným podstatným menom facebook písaným s malým začiatočným písmenom, ktorým sa pomenúva všeobecne spôsob komunikácie prostredníctvom internetovej sociálnej siete, napr. zoznámili sme sa na facebooku alebo môj brat presedí celý deň pri facebooku. Tento jav, keď sa z vlastného mena (napr. z populárnej značky) stane všeobecné podstatné meno, ktorým sa označuje typ produktu alebo v našom prípade typ internetovej spoločenskej komunikácie (pričom môže ísť aj o podobné systémy inej značky, ako je Facebook), v jazykovede nazývame apelativizácia. Apelativizované výrazy sa na rozdiel od vlastných mien (ako Facebook s veľkým začiatočným písmenom) často adaptujú, t. j. prispôsobia sa slovenskému pravopisu. Na rozdiel od vlastného mena Facebook sa všeobecné pomenovanie sociálnej siete facebook dnes používa už aj v adaptovanej podobe fejsbuk. Podobne sa popri názve Wikipédia stretávame aj s apelatívom wikipédia ako so všeobecným pomenovaním akejkoľvek internetovej encyklopédie.

            Na záver dodávame, že nie všetky vlastné mená sa apelativizujú, ale iba tie názvy, ktoré sa stávajú typickým predstaviteľom (napríklad nejakého druhu výrobku). Ak sa hovorí o sociálnej sieti všeobecne, podľa kontextu možno pripustiť aj používanie apelativizovaných podôb twitter pokec, ale ak píše žiak napríklad o porovnaní Facebooku, Twittera  Pokecu alebo o zakladateľovi Pokecu, ide o vlastné mená a treba ich písať s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Facebook