Otázka:

Ako sa odborne nazývajú výplnkové slová?

Heslá:

expletívum, expletíva, výplnkové slová

Odpoveď:

 

 

Rozličné prázdne slová, ktorými rečník v ústnom prejave získava, resp. vypĺňa čas pri premýšľaní a ktoré nevyjadrujú nijaký obsah, majú v jazykovede odborný názov expletíva. Niekedy sa používajú aj spojenia prázdne slová parazitné slová (J. Mistrík). Vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) pri hesle expletívum sa uvádza v rámci významu aj spojenie výplnkové slovo. Okrem uvedených termínov sa v jazykovej praxi používajú aj obrazné vyjadrenia rečová barlička či slovná barlička. V odbornej bakalárskej práci Vám odporúčame pracovať predovšetkým s termínmi expletívum výplnkové slovo a výrazy ako rečová barlička možno použiť občas na spestrenie ako synonymá. Rečovými barličkami môžu byť okrem slov (vrátane citosloviec) aj rozličné pazvuky.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu expletívum