Otázka:

Je správne spojenie urobiť niekomu excimer?

Heslá:

excimer

Odpoveď:

 

Veta Siedmim deťom a tisíc dvesto štyridsiatim trom dospelým urobili excimer je gramaticky správna, ale vzhľadom na spôsob použitia výrazu excimer (v spojení urobiť niekomu excimer) je štylisticky príznaková a zaraďuje sa do profesionálneho slangu. To znamená, že takýmto spôsobom sa môžu vyjadrovať v neoficiálnej komunikácii medzi sebou kolegovia lekári a zdravotníci, ale v oficiálnej komunikácii (napríklad v médiách, alebo aj v odbornej práci) treba používať náležité spojenia ... urobili zákrok excimerovým laserom, urobili operáciu excimerovým laserom,resp. excimerom alebo sedem detí a tisíc dvesto štyridsaťtri dospelých zoperovali excimerovým laserom, resp. excimerom.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu excimer