Otázka:

Ako skloňovať názov Eurovea?

Heslá:

Eurovea

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno Eurovea je v slovenčine ženského rodu a skloňujeme ho podľa vzoru žena s tým rozdielom, že v datíve a v lokáli jednotného čísla má príponu -i (preto sa napr. v Pravidlách slovenského pravopisu uvádza osobitný vzor idea): N Eurovea – G (z) Eurovey – D (k) Eurovei – A (vidím) Euroveu – L (o) Eurovei – I (s) Euroveou.Takto sa skloňujú aj iné cudzie podstatné mená ženského rodu zakončené na -ea,napr. Ikea, Nivea, orchidea, Andrea, Lea, Kórea. Skloňovaniu názvu sa možno prípadne vyhnúť tak, že sa pred ním použije všeobecné pomenovanie nákupné centrum, komplex a pod. a v spojení sa skloňuje iba toto všeobecné pomenovanie, napr. nakupovanie a bývanie vo viacúčelovom komplexe Eurovea alebo pozývame vás do novootvoreného nákupného centra Eurovea.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Eurovea