Otázka:

Akú pádovú príponu má slovo Ekvádor v genitíve jednotného čísla?

Heslá:

Ekvádor

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno Ekvádor sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru dub a v genitíve jednotného čísla má dvojtvar Ekvádoruaj Ekvádora. Správne je teda spojenie do Ekvádoruaj do Ekvádora. Pri dvojtvaroch sa v lexikografických príručkách zvyčajne na prvom mieste uvádzajú frekventovanejšie podoby, z čoho možno usudzovať, že tvar genitívu (do) Ekvádoru sa používa častejšie.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Ekvádor