Otázka:

Kedy sa používa slovo efektivita a kedy efektívnosť?

Heslá:

efektívnosť, efektivita

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sú slová efektívnosť efektivita vo väčšine kontextov synonymá, niekedy k nim možno do synonymického radu pripojiť aj slovo efekt. Významový vzťah podstatných mien efektivitaefektívnosť si môžete preštudovať v lexikografických príručkách (vrátane Synonymického slovníka slovenčiny) na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.  Výskyt slov efektivitaefektívnosť v slovenských textoch  si môžete približne zistiť v databáze Slovenského národného korpusu, ktorú nájdete takisto na našej stránke. Podobne ako v češtine, aj v slovenčine sa v rámci terminológie často ustálene používa jedna z dvoch podôb. Vo všeobecnosti sa slová s latinskou príponou typu efektivita používajú častejšie v odbornej literatúre a ich pendanty s domácou príponou, ako je podstatné meno efektívnosť, sú častejšie v iných typoch písomností.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu efektívnosť