Otázka:

Kedy sa používa tvar číslovky jeden a kedy jedna?

Heslá:

jeden, jedna

Odpoveď:

 

 

Číslovka jeden v spojení s podstatným menom sa zhoduje v rode s určujúcim členom, napr. jeden stôl, jedna kniha, jedno auto. Keď sa uvádza ako samostatný číselný pojem, odporúča sa v našej jazykovednej literatúre používať tvar mužského rodu jeden, napr. pri počítaní jeden... dva... tri... štyri a v spojeniach ako Zochova jeden, jeden a jeden je dva, telefónne číslo päť dva jeden jeden tri štyri. Aj v Morfológii slovenského jazyka (1966; nájdete ju aj na našej stránke www.juls.savba.sk cez Ďalšie pramene v elektronickej podobe) na strane 316 sa uvádza: „Keď sa číslovka jeden používa samostatne, najčastejšie máva podobu jeden; druhé dve podoby jednajedno sú zriedkavejšie“. Podoba jedna sa bežne používa napríklad pri oznamovaní športových výsledkov, kde sa pripúšťajú dvojtvary a výsledok 2 : 1 môžeme čítať dva jedenaj dva jedna. Podobne aj skóre 4 : 1 možno čítať štyri jedenaj štyri jedna.Takzvaná nezhodná podoba jedna sa používa v súčasnosti aj v matematike (napr. jedna a jedna sú dva, jedna bez jednej je nula či jedna krát jedna je jedna). Takisto v administratívnom štýle sa ustálilo spojenie číslo jedna a aj v hláseniach staničného rozhlasu a pri označovaní koľají a nástupíšť možno používať tvary číslovky jeden aj jedna. Správna a spisovná je podoba spojenia nástupište (číslo) jeden, koľaj (číslo) jeden aj nástupište (číslo) jedna, koľaj (číslo) jedna.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu jeden