Otázka:

Ako skloňovať skratku DON?

Heslá:

skloňovanie skratky DON

Odpoveď:

 

V slovenčine rozlišujeme takzvané iniciálové skratky (tvorené väčšinou začiatočnými písmenami jednotlivých slov vo viacslovnom pomenovaní a písané veľkými písmenami) podľa spôsobu ich čítania. Skratky ako ZŤS, USA, TBC a podobne, ktoré sa hláskujú, sú nesklonné. Skratky (domáce i cudzie), ktoré majú také zloženie písmen, že sa dajú čítať ako jedno slovo, väčšinou skloňujeme, pričom do slovenských skloňovacích vzorov ich zaraďujeme podľa zakončenia. Skratka DON sa zaraďuje medzi neživotné podstatné mená mužského rodu do vzoru dub. Ku skratkám takéhoto typu pripájame pri skloňovaní pádové prípony pomocou spojovníka, napríklad v SĽUK-u, s EUROSTAT-om. Podobne Vám odporúčame skloňovať aj skratku DON, t. j. k DON-u, o DON-e, s DON-om.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie skratky DON