Otázka:

Je správne dcérska spoločnosť alebo dcérinná spoločnosť?

Heslá:

dcérska, dcérska spoločnosť, dcérinná

Odpoveď:

 

 

Spisovný názov pre obchodnú spoločnosť, ktorá je činnosťou alebo umiestnením odlúčená od materskej (hlavnej) spoločnosti, je dcérska spoločnosť (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na našej stránke www.juls.savba.sk – cez Ďalšie pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky). Privlastňovacím prídavným menom dcérin (dcérina spoločnosť) sa pomenúva spoločnosť, ktorá patrí dcére, napríklad keď sa dcérinej spoločnosti prestalo dariť, požiadala nás o pôžičku. Podoba prídavného mena dcérinná nezodpovedá tvoreniu slov v slovenčine.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dcérska