Otázka:

Píšu sa v dátume medzi dňom mesiacom a rokom medzery?

Heslá:

dátum, písanie dátumu

Odpoveď:

 

Vo vetnej súvislosti sa číselne vyjadrený dátum píše s medzerami medzi dňami, mesiacmi a rokmi, napríklad odpovedáme na Váš list z 15. 6. 2012 alebo pozývame Vás na slávnostné posedenie 15. 6. 2012. Ak sa dátum uvádza samostatne, môžu sa jednotlivé údaje (deň, mesiac, rok) písať v prípade potreby aj bez medzier (napr. v odvolávacích  údajoch v dokumente alebo v rozličných tabuľkách). Slovno-číselne vyjadrený dátum však treba písať vždy s medzerami, napríklad 15. júna 2012 alebo Bratislava 15. júna 2012.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu dátum