Otázka:

S akými (malými/veľkými) písmenami písať názov republiky Česká a Slovenská federatívna republika?

Heslá:

Česká a Slovenská Federatívna Republika

Odpoveď:

 

 

V Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 (aj v ďalších vydaniach z rokov 1997 a 2000 a 2013) sa v kapitole VI. Písanie veľkých písmen v podkapitole 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu v bode 3 uvádza táto poznámka: V oficiálnom názve Česká a Slovenská Federatívna Republika, ktorý sa používal do rozdelenia federatívnej republiky na dva samostatné štáty, Slovenskú republiku a Českú republiku, rozhodnutím Federálneho zhromaždenia ČSFR z 20. 4. 1990 sa výnimočne písali všetky plnovýznamové slová s veľkým začiatočným písmenom. Ak sa v dokumentoch spomína republika, ktorej názov sa medzitým zmenil, používa sa jej pôvodný názov, ktorý platil v čase ich realizovania.

 


Otázka z 20. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Česká a Slovenská Federatívna Republika