Otázka:

Môžem v odbornom texte používať termín cloud computing alebo existuje nejaký slovenský ekvivalent?

Heslá:

cloud, cloud computing, cloudový

Odpoveď:

 

 

Motivácia tvorby anglického termínu cloud computing je nejasná. Stretli sme sa s vysvetlením, že tento termín súvisí s pôvodným významom anglického výrazu cloud (mrak, oblak) tak, že služby alebo programy, ktoré cloud computing poskytuje, sú uložené na serveri mimo nášho počítača, niekde na internete, t. j. „niekde ďaleko“, „niekde v oblakoch“. Podľa iných názorov umožňuje služba cloud computing používateľom vytvoriť si osobný „oblak/mrak“ služieb podľa individuálnych potrieb, ktorý môžu využívať bez toho, aby mali softvér nainštalovaný v počítači. Pre motivačnú nejasnosť spojenia cloud computing sa ťažko k nemu hľadá slovenský prekladový ekvivalent a zložitosť podstaty služby cloud computing je zrejme príčinou toho, že sa zatiaľ nikto nepokúsil pomenovať túto službu po slovensky (dokonca neexistuje ani jednotná definícia). Preto Vám odporúčame zatiaľ používať výraz cloud computing v originálnej podobe. Pri skloňovaní ostáva prvá časť výrazu, slovo cloud, nesklonná  a skloňuje sa iba slovo computing ako neživotné podstatné meno mužského rodu. V genitíve, v datíve a v lokáli jednotného čísla má termín cloud computing podobu cloud computingu (podstatné mená vzoru dub, ktorých tvarotvorný základ sa končí na spoluhlásky k, g, h, ch, majú v lokáli jednotného čísla príponu -u). V slovenskej jazykovej praxi sa výraz cloud computing často skracuje do podoby cloud, napr. s cloudom na štátnice, čo viete o cloude. V danej súvislosti sa používa aj odvodené prídavné meno cloudový (napr.cloudový počítač, nový cloudový router, cloudové zázemie).


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cloud