Otázka:

Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l?

Heslá:

podstatné mená zakončené na -r a -l

Odpoveď:

 

 

Niektoré neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l sa skloňujú podľa vzoru dub a niektoré podľa vzoru stroj. Bližšie si môžete danú problematiku preštudovať v Morfológii slovenského jazyka, ktorú sme sprístupnili v elektronickej verzii na našej stránke www.juls.savba.sk (cez Ďalšie pramene v elektronickej podobe, odporúčame zvoliť Morfológiu slovenského jazyka – celú knihu, formát PDF, strany 91 – 93).


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podstatné mená zakončené na -r a -l