Otázka:

Výraz cash flow sa v slovenčine píše so spojovníkom alebo bez spojovníka?

Heslá:

cash flow, cash-flow

Odpoveď:

 

 

Anglický výraz cash flow, resp. cash-flow sa prevzal do slovenčiny ako odborný termín z ekonómie v grafickej podobe bez spojovníka cash flow (v slovenskom pravopise sa spojovník v takýchto prípadoch nepoužíva). Výraz cash flownájdete aj v Slovníku cudzích slov (2005) na našej stránke www.juls.savba.sk – cez Ďalšie pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky.


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cash flow
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku