Otázka:

Môžeme v úradnom styku používať spojenie "bytom v Bratislave"?

Heslá:

bytom, bydliskom

Odpoveď:

 

 

Z jazykového hľadiska nemožno odmietať spojenia typu bytom v Bratislavealebo bytom na Peknej ceste 13 v Bratislave. Ide o takzvaný inštrumentál zreteľa, ktorý sa používa v spojeniach ako rodom Slovák, pôvodom z východného Slovenska, zamestnaním učiteľ či zmýšľaním má blízko k demokratom. Inštrumentál zreteľa možno utvoriť aj od podstatného mena bydlisko, čiže bydliskom v Bratislavealebo bydliskom na Peknej ceste 12 v Bratislave.

Oba výrazy – bytombydliskom –  sú v danom kontexte použité správne a sú spisovné.


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bytom