Otázka:

Ako sa tvoria prídavné mená od názvov obcí Bystrička a Turčianska Štiavnička?

Heslá:

Bystrička, bystričiansky, Turčianska Štiavnička, turčianskoštiavničiansky

Odpoveď:

 

Od názvu obce Bystrička sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu tvoria obyvateľské mená Bystričan Bystričianka a vzťahové prídavné meno bystričiansky. Pomenovanie podujatia má mať preto podobu Bystričianska slivka. Od názvu obce Turčianska Štiavnička sa tvoria obyvateľské mená Turčianskoštiavničan Turčianskoštiavničianka a vzťahové prídavné meno turčianskoštiavničiansky. Správne sú však aj skrátené podoby Štiavničan, Štiavničianka štiavničiansky. Názov podujatia má mať podobu Turčianskoštiavničiansky kotlík, resp. Štiavničiansky kotlík.


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Bystrička