Otázka:

Ako sa tvorí rozkazovací spôsob slovesa brzdiť?

Heslá:

brzdiť, brzď, brzdi

Odpoveď:

 

Prípony, ktorými sa tvorí základný tvar rozkazovacieho spôsobu (v druhej osobe jednotného čísla) od slovesa brzdiť, sa uvádzajú pri slove brzdiť v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, o čom sa môžete presvedčiť na našej stránke www.juls.savba.sk (Krátky slovník slovenského jazyka nájdete medzi lexikografickými príručkami cez Ďalšie pramene v elektronickej podobe). Údaje -zď/-i! pri slovese brzdi znamenajú, že rozkazovací spôsob v druhej osobe jednotného čísla má dva tvary, brzď!brzdi!V prvej osobe množného čísla má rozkazovací spôsob tvar brzdime!a v druhej osobe množného čísla tvar brzdite!       


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu brzdiť