Otázka:

Je spisovné, keď napíšem, že niečo sa deje 1x za rok?

Heslá:

jedenkrát, 1-krát, raz

Odpoveď:

Násobné číslovky môžeme v slovenčine písať dvoma spôsobmi: buď slovom – jedenkrát, alebo číslicou a slovom – 1-krát. Zápis pomocou znamienka násobenia x v takej súvislosti, akú uvádzate v liste, nie je vhodné používať. Túto číslovku  možno vyjadriť aj pomocou slova raz, teda raz za rok, raz za dva roky.


Otázka z 20. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu jedenkrát