Otázka:

Čo sú prevzaté slová a čo prevzaté názvy?

Heslá:

prevzaté slová, prevzaté názvy, cudzie názvy

Odpoveď:

 

 

Prevzaté slová sú slová, ktoré sa do slovenčiny prevzali z iných jazykov. Prevzatý názov je cudzie vlastné meno, ktoré sa v slovenčine neprekladá, ale prevezme sa v pôvodnej podobe. Môže ísť napríklad o geografické názvy ako East River, Wall Street, názvy periodík ako Times či New York Herald Tribune, názvy produktov ako Windows, Office 2010, Toyota Land Cruiser (samozrejme, nemusia to byť iba anglické názvy, preberajú sa aj názvy z iných jazykov, napr. Volksbank alebo Sojuz). V Pravidlách slovenského pravopisu (2000, s. 54, bod 5) sa takéto názvy nazývajú cudzie názvy. Keď sa cudzie názvy používajú bežne v slovenskom jazykovom prejave, môžeme hovoriť o prevzatých názvoch. Na rozdiel od iných prevzatých slov, ktoré sa často v procese zdomácňovania prispôsobujú slovenskému výslovnostnému, pravopisnému a gramatickému systému (adaptujú sa), pri prevzatých (cudzích) názvoch – vlastných menách – sa zachováva pôvodné písanie podľa zaužívaného pravopisu vrátane písania veľkých písmen (v angličtine sa všetky plnovýznamové slová v názve píšu s veľkým začiatočným písmenom).  Čo sa týka názvov medzinárodných inštitúcií, tie sa v slovenčine spravidla prekladajú, takže názov Svetovej banky World Bank považujeme za anglický názov, nie za prevzatý názov. Slovenský ekvivalent je Svetová banka. Preberajú sa zvyčajne názvy zahraničných a nadnárodných spoločností a organizácií, napríklad Orange, Greenpeace, Bank of America a pod.


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu prevzaté slová
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku