Otázka:

V internetovom časopise som našiel titulok Módny battle. Nejde o porušenie zákona o štátnom jazyku? Titulok Módny súboj by bol zrozumiteľnejší.

Heslá:

battle, betl

Odpoveď:

Podľa zákona o štátnom jazyku sa má oficiálna komunikácia na území Slovenskej republiky uskutočňovať v štátnom jazyku, ktorým je slovenčina v spisovnej podobe. Nové cudzie slová a výrazy, ktoré prúdia do našej slovnej zásoby, však nemožno apriori klasifikovať ako nespisovné a dostatočným kritériom na takéto hodnotenie nie je ani existencia plnohodnotného slovenského ekvivalentu. Súhlasíme s Vami, že namiesto titulku Módny battle sa mohol na stránke internetového magazínu použiť titulok Módny súboj, ktorý by bol zrozumiteľný aj pre čitateľov staršej generácie (slovo battle sa prevzalo do slovenčiny ako výraz z hip hopu, ktorým sa pomenúva súboj tanečníkov). Takisto by ste napríklad namiesto výrazu print-screen mohli používať zaužívaný a všeobecne zrozumiteľný slovenský ekvivalent ukážka (pred tlačou). Treba si však uvedomiť, že pri výrazovej bohatosti nášho jazyka máme niekedy celé synonymické rady pomenovaní toho istého pojmu a popri domácich slovách sú v nich aj cudzie výrazy (napríklad súboj, boj, bitka, zápas, zápolenie, cudzím slovom duel a najnovšie aj battle, resp. v adaptovanej podobe betl). 

 


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu battle