Otázka:

Ako sa skloňuje názov rastliny a jej plodu batata?

Heslá:

batata, batat

Odpoveď:

 

 

Názov rastliny povojníka batatového – podstatné meno batata – je v slovenčine ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena. V genitíve množného čísla má tvar batát, podobne ako chata – chát, lata – lát, komnata – komnát, strata – strát.

Názov plodu je však v slovenčine mužského rodu batat a skloňuje sa podľa vzoru dub. V genitíve množného čísla má tvar batatov.

Takto sú slová batata a batat spracované aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (1.zväzok, písmená a - g, 2006).


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu batata