Otázka:

Čím môžem nahradiť nespisovný výraz vyhupnúť sa v spojení vyhupnúť sa na prvé miesto?

Heslá:

vyhupnúť sa, vyšvihnúť sa

Odpoveď:

 

 

Ako slovenský spisovný ekvivalent možno použiť sloveso vyšvihnúť sa, t. j. vyšvihnúť sa na prvé miesto, vyšvihol sa na prvé miesto a pod.


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyhupnúť sa