Otázka:

Je spisovné spojenie mať za cieľ?

Heslá:

cieľ, mať za cieľ

Odpoveď:

 

 

           Spojenie mať (niečo) za cieľ vo význame „o niečo sa usilovať, na niečo sa zameriavať“ je spisovné, o čom sa môžete presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk (heslo cieľ, význam číslo 3).


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cieľ