Otázka:

Ako písať tituly akademický maliar a akademický architekt?

Heslá:

akademický maliar, akademický sochár, akademický architekt

Odpoveď:

 

 

Podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností tituly akademický sochár, akademický maliar akademický architekt sa píšu v neskrátenom tvare za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou a medzerou, t. j. Veronika Gabčová, akademická maliarka, Aloiz Drahoš, akademický sochár. Vo vetnej súvislosti sa od ďalšej časti vety oddeľujú čiarkou a medzerou alebo sa umiestňujú pred menom, napr. Pripomenuli sme si výročie úmrtia Albína Brunovského, akademického maliara, a pokrstili novú publikáciu. alebo Pripomenuli sme si výročie úmrtia akademického maliara Albína Brunovského a pokrstili novú publikáciu.


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu akademický maliar