Otázka:

Ako písať alebo prekladať výraz ageing management?

Heslá:

ageing, ageing management, riadenie starnutia

Odpoveď:

 V súčasnosti sa anglický výraz ageing management do slovenčiny prekladá väčšinou ako riadenie starnutia a v súvislosti so starnutím materiálov a zariadení jadrových elektrární sa používa aj výraz riadené starnutie. V slovenských textoch Vám v uvedenej súvislosti odporúčame používať výraz riadenie starnutia, ktorý je jednoznačný a zrozumiteľný. Spojenie manažment starnutia nepovažujeme za vhodné pre jeho nejednoznačnosť. Slovo manažment sa totiž používa v dvoch významoch, a to na pomenovanie skupiny ľudí, ako aj na pomenovanie riadiacej činnosti. Do úvahy by pripadalo skôr spojenie manažérstvo starnutia (slovom manažérstvo sa pomenúva iba riadiaca činnosť). Spojenie riadenie starnutia sa však už do určitej miery ustálilo práve v oblasti jadrovej energie.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ageing