Otázka:

Ako môžem správne vyjadriť jedným slovom význam "pozitívny na koagulázu"? Prídavné meno chcem použiť v súvislosti so stafylokokmi.

Heslá:

koagulázopozitívny, koagulázopozitívne stafylokoky

Odpoveď:

 

 

Význam „pozitívny na koagulázu“možno vyjadriť zloženým prídavným menom koagulázopozitívny (podobne sú utvorené zložené prídavné mená vodotesný, vodomilný, prachotesný, vzduchoprázdny, skalopevný). Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu koagulázopozitívne stafylokoky. Podoby koagulázo-pozitívne, koagulázo pozitívne či dokonca koaguláza pozitívne stafylokoky nezodpovedajú slovenskému pravopisu.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu koagulázopozitívny