Otázka:

Je v spojení vláda kladie dôraz na znižovanie... správne použité sloveso kladie?

Heslá:

klásť dôraz, kladie dôraz

Odpoveď:

 

 

V spojení vláda kladie dôraz na znižovanie...je tvar slovesa klásť – kladie použitý správne. Spojenia typu klásť otázky, klásť odpor, klásť dôraz na niečo a pod. nájdete pri hesle klásť (pozri význam č. 3) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na našej stránke

http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu klásť dôraz