Otázka:

Je spisovné slovo patka (napríklad upevňovacia patka)?

Heslá:

pätka, patka

Odpoveď:

 

 

Spodná časť nejakého zariadenia, často slúžiaca na zachytenie alebo podoprenie, sa nazýva pätka, napr. pätka pažby, pätka stĺpa, výsevná pätka sejačky, upevňovacia pätka. Slovo patka v spisovnej slovenčine nemáme. Je to česká ekvivalent slovenského slova pätka.  


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pätka