Otázka:

Pýtame sa správne Kam ideš? alebo Kde ideš?

Heslá:

Kam ideš?

Odpoveď:

Zámenom kam sa pýtame na smer, napríklad Kam ideš? – Kam sa to pozeráš? – Kam si to dal? Zámenom kde sa spytujeme na miesto, napr. Kde si? – Kde to vidíš? – Kde to je? – ale aj na smer, napr. Kde ideš? – Kde sa to pozeráš? – Kde si to dal? V porovnaní so zámenom kam sa však zámeno kde v smerovom význame používa zriedkavejšie.

            Popri spojení Kam ideš? nemožno odmietať ani zriedkavejšie používané spojenie Kde ideš? Pre zaujímavosť, v databáze Slovenského národného korpusu sme našli 210 dokladov na používanie spojenia Kam ideš? a 32 dokladov na spojenie Kde ideš?


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kam ideš?