Otázka:

Je správne spojenie krst novej knihy?

Heslá:

krst

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno krst nadobudlo v priebehu rokov popri prvotnom význame „sviatosť, ktorou sa človek stáva kresťanom“ aj ďalšie (prenesené) významy. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, pri slove krst sa uvádzajú štyri významy vrátane významu, v ktorom sa používa slovo krst v publicistike: „slávnostné uvedenie nového (hudobného, literárneho, vedeckého ap.) diela na verejnosti, prezentácia“. Spojenie krst (novej) knihy je jazykovo správne. Takúto spoločenskú akciu však môžete pomenovať aj spojeniami prezentácia novej knihy, predstavenie novej knihy či uvedenie knihy do života.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu krst