Otázka:

Ako sa do slovenčiny prekladá anglický výraz engineering?

Heslá:

engineering, inžiniering

Odpoveď:

 

 

Základný význam anglického slova engineering je „strojárstvo, strojné inžinierstvo“ a takto sa slovo engineering u nás zvyčajne prekladá. Do slovenčiny sa prevzalo slovo engineering ako ekonomický termín v špecifickom význame „poskytovanie (poradenských) inžinierskych služieb v oblasti projekcie, konštrukcie, kompletizácie továrenského zariadenia a pod.“, napríklad produktový inžiniering, realizačný a stavebný inžiniering, finančný inžiniering, príprava inžinieringu a technickej dokumentácie. Termín inžiniering sa používa v danom význame v slovenčine užv takejto zdomácnenej (adaptovanej) pravopisnej podobe a je spracovaný v druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, 2011).


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu engineering