Otázka:

Je slovo newsletter spisovné?

Heslá:

newsletter

Odpoveď:

 

Slovo newsletter nie je spracované v slovenských lexikografických príručkách a odporúčame Vám používať namiesto neho výrazy ako leták, informačný leták, ponukový leták, bulletin, katalóg, (úradne) vestník.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu newsletter