Otázka:

Ako by ste preložili slovné spojenie "enzymatic reaction"?

Heslá:

enzymatic reaction

Odpoveď:

Slovné spojenie enzymatic reaction odporúčame preložiť ako enzýmová reakcia (podľa učebnice pre lekárske fakulty Úvod do lekárskej chémie).

 


Otázka z 14. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 15. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu enzymatic reaction